Miljöprofil viktigare för fastighetsbolagen

09 maj 2010

Källa: Miljö & Utveckling

Från att ha varit segstartade har en tydlig miljöprofil blivit en vanlig varumärkesstrategi bland fastighetsbolagen. Det är också en anpassning till företagskundernas krav på grönare kontorslokaler.

Läs mer

Annonser

Bygg rätt från början, hus i hållbara och ekologiska material, lim fria massivträväggar.

Kategorier